Nông sản - Thị trường

Nông sản - Thị trường
san-xuat-thuc-an-chan-nuoi-trong-boi-canh-hoi-nhap-toan-cau
04/11/2021

Sản xuất thức ăn chăn nuôi trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi (TĂCN) của Việt Nam đã có bước phát triển mạnh cả về quy mô, số lượng, chất lượng và trình độ công nghệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập với thế giới đòi hỏi ngành TĂCN cần có những thay đổi về chiều sâu để sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.

Zalo Điện thoại
Lên đầu